Disclaimer

Deze internetsite wordt u aangeboden door B-group. De inhoud ervan is eigendom van B-group en mag daarom zonder schriftelijke toestemming niet worden verveelvoudigd. Er mag niets van worden gekopieerd en/of aan worden gewijzigd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de zijde van B-group.

B-group zet zich in voor een juiste en actuele informatieverstrekking op deze site, maar geeft ter zake geen garanties voor juistheid en volledigheid. Alle in deze site genoemde informatie is onder voorbehoud.

B-group aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw toegang (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang) tot de door B-group aangeboden sites, of uit het afgaan op informatie die op site wordt verstrekt. Bepaalde links (doorverwijzingen) in onze sites brengen u naar sites van derden, waarbij B-group geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor de daar aangeboden informatie. Deze sites van derden kunnen ook informatie bevatten over diensten en/of producten die niet bij B-group verkrijgbaar zijn.

Gegevens, suggesties, ideeën en materialen die u aan B-group toestuurt (al dan niet per e-mail of elektronisch vragenformulier) zijn in principe niet-confidentieel en mogen door B-group vrijelijk en zonder uw toestemming worden gebruikt. Alle gegevens die u stuurt naar een van de onder auspiciën van B-group ontwikkelde internetsites dienen juist en rechtsgeldig te zijn, en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden. B-group behoudt zich het recht voor om de inhoud van de site en de tekst van deze juridische verklaring op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.